Praćenje pošiljki


Opis usluge
Cijena u HRK
Carinsko posredovanje100,00
Carinsko posredovanje za pošiljke koje nemaju opseg Express usluge300,00
Naknada po stavkama deklaracije 
(naknada za deklaracije sa više od 5 stavaka)
10,00
HRK/stavci
Ležarina za ocarinjenje pakete po danu - nakon 3 dana50,00
HRK/danu
Podnošenje izjave za oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a60,00
Prepakiravanje, sortiranje ili pretpregled robe200,00
Podnošenje zahtjeva za povrat ili otpust duga, ispravak deklaracije i sl.350,00
Podnošenje zahtjeva za vanjsku proizvodnju - popravak robe250,00
Naknada za sanitarnu ili fitosanitarnu kontrolu
(upravne pristojbe prema cjenicima inspektorata naplaćuju se dodatno ovisno o težini pošiljke)
120,00
Provoz200,00


BANKOVNA GARANCIJA se obračunava u minimalnom iznosu od 50,00 HRK ili 1,5% na iznos preko 3.350,00 HRK za pravne i fizičke osobe ukoliko se koristi garancija tvrtke Rhea d.o.o.                                                                                                         


Cjenik je važeći od 01.01.2018. do 31.12.2018.
Rhea d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena.                                                                                                                    

Cijene su izražene u kunama i na njih se obračunava PDV 25%.        

Na jednostavan način možete 24 sata dnevno pratiti put svoje pošiljke na FedExovoj Internet stranici www.fedex.com/hrU prostoru predviđenom za praćenje pošiljaka samo upišete broj tovarnog lista (FedEx Tracking Number).
RHEA d.o.o. © Sva prava pridržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja web stranice bez prethodne suglasnosti vlasnika.
BLOOM web design & development.