Opis usluge
Cijena u HRK
Carinsko posredovanje za vrijednost robe do 160,00 HRK50,00
*Carinsko posredovanje za vrijednost robe iznad 160,00 HRK100,00
Podnošenje zahtjeva za povrat ili otpust350,00
Naknada za sanitarnu i fitosanitarnu kontrolu200,00
Vanjska proizvodnja
Privremeni izvoz
500,00
*Provoz300,00
Izvozno carinjenje40,00
Naknada po tarifnom broju 10,00
Carinsko posredovanje za pošiljke koje nisu Express300,00
Ovjera dokumentacije (EUR i sl.) 200,00


BANKOVNA GARANCIJA se obračunava u minimalnom iznosu od 50,00 HRK do iznosa 3.350,00 HRK ili 1,5% na iznos veći od navedenog za pravne i fizičke osobe ukoliko se koristi garancija tvrtke Rhea d.o.o. 
Ukoliko klijent direktno plaća PDV carinsko posredovanje iznosi 200,00 HRK. 

*Carinsko posredovanje i provoz se naplaćuje po AWB-u ukoliko je više pošiljaka za istog primatelja na jednom MRN-u. 

Plaćanje usluga nije moguće izvršiti putem kreditnih kartica niti putem Revolut aplikacije i kartica za digitalno bankarstvo. 

Cjenik je važeći od 01.07.2021. do 31.12.2021.
Rhea d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena.                                                                                                                    

Cijene su izražene u kunama i na njih se obračunava PDV 25%.        

RHEA d.o.o. © Sva prava pridržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja web stranice bez prethodne suglasnosti vlasnika.
BLOOM web design & development.